Turister fra Max Camping på sykkeltur til Buvannet.
Campingplass i Kongsberg - Buskerud